Od Káti Včelišové (start/cíl, zázemí) a Radima Kramáře (trať)